Triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao ở Tây Nguyên

Sáng 22/8, tại thành phố Pleiku, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ khởi động triển khai xây lắp hợp phần 5 “Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên”.

Hợp phần 5 của dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên gồm: Xây dựng đường giao thông nông thôn loại A,B có tổng chiều dài khoảng 27,43km kết nối vùng nguyên liệu. Trong đó, tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng 6 tuyến đường, tổng chiều dài 12,43 km, tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây dựng 5 tuyến với tổng chiều dài 15 km. Xây dựng mới 3 nhà kho chứa cà phê cho 3 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, tổng diện tích hơn 1000m2. Xây dựng mới 2 nhà kho kết hợp nhà trưng bày sản phẩm cà phê cho hợp tác xã tại tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk với diện tích 158 m2/nhà. Tổng mức đầu tư hợp phần 5 khoảng 80 tỷ đồng.

Triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao ở Tây Nguyên
Lễ động thổ triển khai dự án

Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu cà phê quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk; phát triển và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị cà phê; đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nguyên liệu cà phê phục vụ chế biến và xuất khẩu; tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Đề án xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn khoảng 19.700 ha thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, có 64 hợp tác xã sẽ hưởng thụ ở dự án với 5230 hộ. Bộ xác định xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là một trong những khâu thiết yếu và cơ bản nhất để thúc đẩy phát triển cà phê, thương hiệu, chất lượng cà phê, giá trị cà phê gia tăng trong thời gian tới để đảm bảo yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu”.

Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ