Cà phê bột Aeroco phin giấy bản mới – hộp 60g (12g x 5 gói)

Giá bán lẻ 132.000 VND

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Thành phần: 80% robusta – 20% arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ