• (+84) 2623.73.79.79
  • info@aeroco.com.vn

Mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2019- 2020

Cà phê tại trang trại cà phê Aeroco Coffee đang vào mùa thu hoạch chính. Ngoài những hoạt động thu hái, sơ chế và sản xuất ra thành phẩm, Aeroco Coffee còn liên tục đón tiếp khách tham quan muốn trải nghiệm hoạt động tại trang trại…