• (+84) 2623.73.79.79
  • info@aeroco.com.vn

Ngày 22/10/2019, đoàn cán bộ Uganda thăm trang trại cà phê Aeroco