AEROCO COFFEE – SPECIALTY A4, naturally roasted ground coffee, sweet aftertaste, box 250g

Giá bán: 175.000 VND
Giá niêm yết: 200.000 VND
Tiết kiệm: 25.000 VND (13%)

AEROCO COFFEE – SPECIALTY A4, naturally roasted ground coffee, sweet aftertaste, box 250g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 90% Robusta – 10% arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ