AEROCO COFFEE – SPECIALTY A1, naturally roasted ground coffee, sweet aftertaste, box 250g

Giá bán: 225.000 VND
Giá niêm yết: 270.000 VND
Tiết kiệm: 45.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – SPECIALTY A1, naturally roasted ground coffee, sweet aftertaste, box 250g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 85% Robusta – 15% Arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ