AEROCO COFFEE – FILTER BAG 60g, ground coffee, naturally roasted, box 60g

Giá bán: 70.000 VND
Giá niêm yết: 81.000 VND
Tiết kiệm: 11.000 VND (14%)

AEROCO COFFEE – FILTER BAG 60g, ground coffee, naturally roasted, box 60g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 80% Robusta – 20% arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ