AEROCO COFFEE – FILTER BAG 120g, ground coffee, naturally roasted, box 120g

Giá bán: 135.000 VND
Giá niêm yết: 162.000 VND
Tiết kiệm: 27.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – FILTER BAG 120g, ground coffee, naturally roasted, box 120g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 80% Robusta – 20% arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ