AEROCO COFFEE – GROUND COFFEE 95, naturally ground coffee 95, sweet aftertaste, box 250g

Giá bán: 175.000 VND
Giá niêm yết: 211.000 VND
Tiết kiệm: 36.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – GROUND COFFEE 95, naturally ground coffee 85, sweet aftertaste, box 250g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 80% Robusta – 20% arabica
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ