AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A7 (100% Robusta), naturally roasted bean, creamy and sweet aftertaste, bag 500g for espresso, drip and moka pot

Giá bán: 250.000 VND
Giá niêm yết: 295.000 VND
Tiết kiệm: 45.000 VND (15%)
  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 100% Robusta
  • Region: Elevation from 450m – 800m
SKU: N/A Category:
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ