AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A5 (100% arabica), naturally roasted bean, sweet aftertaste, box 500g for espresso and drip

Giá bán: 400.000 VND
Giá niêm yết: 470.000 VND
Tiết kiệm: 70.000 VND (15%)
  • Origin: Vietnam
  • Ingredient: 100% Arabica (arabica blend)
  • Region: Elevation from 800m – 1.200m
SKU: N/A Category:
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ