AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A9 ESPRESSO, naturally roasted bean, creamy and sweet aftertaste, bag 500g

Giá bán: 150.000 VND
Giá niêm yết: 180.000 VND
Tiết kiệm: 30.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A9 ESPRESSO, naturally roasted bean, creamy and sweet aftertaste, bag 500g

  • Origin: Vietnam
  • Ingredients: 85% Robusta – 15% arabica
SKU: N/A Category:
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ