AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A3, naturally roasted bean, sweet aftertaste, box 500g for espresso and drip

Giá bán: 500.000 VND
Giá niêm yết: 600.000 VND
Tiết kiệm: 100.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A3, naturally roasted bean, sweet aftertaste, box 500g for espresso and drip

  • Origin: Việt Nam
  • Ingredients: 80% arabica – 20% robusta
SKU: N/A Category:
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ