AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A2, naturally roasted bean, sweet aftertaste, box 500g for espresso and drip

Giá bán: 600.000 VND
Giá niêm yết: 720.000 VND
Tiết kiệm: 120.000 VND (17%)

AEROCO COFFEE – ROASTED BEAN A2, naturally roasted bean, sweet aftertaste, box 500g for espresso and drip

  • Origin: Vietnam
  • Ingredient: 100% Arabica
  • Region: Elevation > 1.200m
SKU: N/A Category:
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ