Măng Đen forest pepper

Giá bán: 65.000 VND
Giá niêm yết: 78.000 VND
Tiết kiệm: 13.000 VND (17%)

Măng Đen forest pepper

  • Origin: Măng Đen, Vietnam
  • Ingredient: 100% forest pepper
Trang chủ
Chứng nhận
Đặc sản
Trải nghiệm
Liên hệ